HRM

Kentfort is sinds 2007 actief met het verwerken van salarisadministraties voor klanten in het Midden en Klein Bedrijf. Vanuit de dagelijkse werkzaamheden is er een toegenomen belangstelling geconstateerd voor wat betreft de advisering op een breder gebied dan alleen de salarisverwerking en het opstellen van de loonstroken. Vragen betreffende het opstellen van een personeelsbeleidsplan, het opstellen van functieprofielen of het laten doen van een employabilityscan zijn daarvan slechts enkele voorbeelden.

Voor veel ondernemers zijn de eigen medewerkers van onschatbare waarde voor de voortgang van hun onderneming. Een goed doordacht integraal personeelsbeleidsplan is in veel ondernemingen onmisbaar geworden. Een goed personeelsbeleidsplan inspireert mensen en geeft blijk van goed werkgeverschap. En gemotiveerde medewerkers functioneren en presteren beter, dus snijdt het mes aan twee kanten.

Voorbeelden van vraagstukken op personeelsgebied waarbij Kentfort ondersteuning biedt:

 • het opstellen van een personeelshandboek;
 • het vaststellen van organisatieschema’s;
 • het opstellen van functiebeschrijvingen;
 • functiewaardering en beloning;
 • toepassen arbeidsvoorwaarden en/of CAO;
 • werving en selectie;
 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
 • begeleiding en verslaglegging van functioneringsgesprekken;
 • adviseren over opleidingen en cursussen;
 • ziekteverzuimbegeleiding;
 • arbeidsomstandigheden en risico-inventarisatie en -evaluatie;
 • personeelsadministratie, het aanleggen van personeelsdossiers;
 • advisering en begeleiding bij uitstroomtrajecten;
 • medewerkerstevredenheidsonderzoeken.

Een aantal van de hierboven genoemde vraagstukken is subsidiabel. Samenwerkingsverband Noord-Nederland stimuleert MKB ondernemingen in Noord-Nederland om hun personeelsmanagement te professionaliseren en de inzetbaarheid van medewerkers in het arbeidsproces te verbeteren. Middels de regeling HRM Plus 2010 kan tot 50% van de kosten van extern advies gesubsidieerd worden.

Heeft u personele vraagstukken, neem dan vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak om de mogelijkheden voor u en met u te bespreken.